Di Antara 25 Nabi, Siapa Nama Nabi yang Paling Sering Disebut dalam Alquran?

Mar 03, 2022 15:20
Nabi Muhammad SAW (Foto:
Nabi Muhammad SAW (Foto:

JATIMTIMES - Di antara 25 nabi, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, siapa nama nabi yang paling sering disebut dalam Alquran? Ya nabi yang paling sering disebut dalam Alquran adalah Nabi Musa AS, yaitu sebanyak 136 kali.

Kemudian Nabi Ibrahim AS sebanyak 69 kali, Nabi Yusuf AS bebanyak 58 kali. Berikutnya Nabi Isa AS sebanyak 55 kali (21 kali dengan sebutan Nabi Isa AS, 11 kali dengan sebutan al-Masih, dan 23 kali dengan Ibnu (Putra) Maryam.

Selanjutnya ada Nabi Nuh AS sebanyak 43 kali, Nabi Luth AS sebanyak 27 kali, Nabi Adam AS sebanyak 25 kali, Nabi Muhammad AS sebanyak 25 kali, Nabi Sulaiman AS sebanyak 21 kali, Nabi Harun AS sebanyak 20 kali. Disusul oleh Nabi Yaqub AS 18 kali, Nabi Daud AS 18 kali, Nabi Ishaq AS 17 kali, Nabi Ismail AS 12 kali, Nabi Zakariya AS 12 kali, Nabi Syuaib AS 11 kali.

Sedangkan Nabi Saleh AS 10 kali, Nabi Hud AS 7 kali, Nabi Yunus AS 5 kali, Nabi Yahya AS 5 kali, Nabi Ayyub AS 4 kali, Nabi Ilyas AS 4 kali, Nabi Idris AS 2 kali, Nabi Zulkifli AS 2 kali, dan Nabi Ilyasa AS 2 kali.

Berikut ini profil 25 Nabi sekaligus Rasul utusan Allah SWT yang tertulis di kitab Qishashul Anbiya Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir ulama dari Suriah, dan kitab Bada’i al-Zuhur fi Waqa’i al-Duhur karya Ibn Iyas, seorang sejarawan Mesir:

1. Nabi Adam AS

 • Nama: Adam AS
 • Usia: 930 tahun
 • Periode sejarah 5872-4942 Sebelum Masehi
 • Tempat turunnya di bumi: India. Ada yang berpendapat di Jazirah Arab
 • Jumlah keturunan: 40 laki-laki dan perempuan
 • Wafat: India, ada yang berpendapat di Makkah

2. Nabi Idris AS

 • Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.
 • Garis Keturunan: Adam AS. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS
 • Usia: 345 tahun di bumi
 • Periode sejarah: 4533-4188 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis)
 • Wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga

3. Nabi Nuh AS

 • Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.
 • Garis Keturunan: Adam AS. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS
 • Usia: 950 tahun
 • Periode sejarah: 3993-3043 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus (lokasi): Selatan Irak
 • Jumlah keturunan: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).
 • Wafat: Makah
 • Sebutan kaumnya: Kaum Nuh

4. Nabi Hud AS

 • Nama: Hud bin Abdullah
 • Garis Keturunan: Adam AS. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud AS
 • Usia: 130 tahun
 • Periode sejarah: 2450-2320 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman)
 • Wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman
 • Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad

5. Nabi Saleh AS

 • Nama: Shalih bin Ubaid.
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Saleh AS
 • Usia: 70 tahun
 • Periode sejarah: 2150-2080 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria)
 • Wafat: Makah
 • Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud

6. Nabi Ibrahim AS

 • Nama: Ibrahim bin Tarakh
 • Garis Keturunan: Adam AS. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS
 • Usia: 175 tahun
 • Periode sejarah: 1997-1822 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon (Irak)
 • Jumlah keturunan: 13 anak (termasuk Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq AS)
 • Wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel)
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan

7. Nabi Luth AS

 • Nama: Luth bin Haran
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth AS
 • Usia: 80 tahun
 • Periode sejarah: 1950-1870 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth)
 • Jumlah keturunan: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita)
 • Wafat: Desa hafrah di Syam (Syria)
 • Sebutan kaumnya: Kaum Luth

8. Nabi Ismail AS

 • Nama: Ismail bin Ibrahim
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ismail AS
 • Usia: 137 tahun
 • Periode sejarah: 1911-1774 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Mekkah
 • Jumlah keturunan: 12 anak
 • Wafat: Makah
 • Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman

9. Nabi Ishaq AS

 • Nama: Ishaq bin Ibrahim.
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS
 • Usia: 180 tahun
 • Periode sejarah: 1897-1717 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an)
 • Jumlah keturunan: 2 anak (termasuk NabiYaqub AS/Israel).
 • Wafat: Al-Khalil (Hebron)
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an

10. Nabi Yaqub AS

 • Nama: Yaqub/Israel bin Ishaq
 • Garis Keturunan: Adam AS. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS
 • Usia: 147 tahun
 • Periode sejarah: 1837-1690 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Syam (Syria)
 • Jumlah keturunan: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah)
 • Wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestina
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an

11. Nabi Yusuf AS

 • Nama: Yusuf bin Yaqub
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Yusuf AS
 • Usia: 110 tahun
 • Periode sejarah: 1745-1635 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Mesir
 • Jumlah keturunan: 3 anak (2 laki-laki dan 1 perempuan)
 • Wafat: Nablus
 • Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel

12. Nabi Ayyub AS

 • Nama: Ayyub bin Amush
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub AS
 • Usia: 120 tahun
 • Periode sejarah: 1540-1420 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Dataran Hauran
 • Jumlah keturunan: 26 anak
 • Wafat: Dataran Hauran
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania
 • Alquran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali

13. Nabi Syuaib AS

 • Nama: Syuaib bin Mikail.
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syuaib AS
 • Usia: 110 tahun
 • Periode sejarah: 1600-1490 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai)
 • Jumlah keturunan: 2 anak perempuan
 • Wafat: Yordania
 • Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah

14. Nabi Musa AS

 • Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa AS
 • Usia: 120 tahun
 • Periode sejarah: 1527-1407 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Sinai di Mesir
 • Jumlah keturunan: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syuaib AS
 • Wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Yordania (sekarang).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Firaun (gelar raja Mesir).

15. Nabi Harun AS

 • Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun AS
 • Usia: 123 tahun
 • Periode sejarah: 1531-1408 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Sinai di Mesir
 • Wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Yordania (sekarang)
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Firaun (gelar raja Mesir)

16. Nabi Zulkifli AS

 • Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub AS ⇒ Zulkifli AS
 • Usia: 75 tahun
 • Periode sejarah: 1500-1425 Sebelum Masehi.
 • Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya
 • Wafat: Damaskus
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania

17. Nabi Daud AS

 • Nama: Daud bin Isya
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud AS
 • Usia: 100 tahun
 • Periode sejarah: 1063-963 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Palestina (dan Israel).
 • Jumlah keturunan: 1 anak, Sulaiman AS
 • Wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem)
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel

18. Nabi Sulaiman AS

 • Nama: Sulaiman bin Daud
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud AS ⇒ Sulaiman AS
 • Usia: 66 tahun
 • Periode sejarah: 989-923 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Palestina (dan Israel)
 • Jumlah keturunan: 1 anak, Rahab’an
 • Wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem)
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel

19. Nabi Ilyas AS

 • Nama: Ilyas bin Yasin
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun AS ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas AS
 • Usia: 60 tahun di bumi
 • Periode sejarah: 910-850 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Ba’labak (Lebanon)
 • Wafat: Diangkat Allah ke langit
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia

20. Nabi Ilyasa AS

 • Nama: Ilyasa’ bin Akhthub
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Yusuf AS ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa AS
 • Usia: 90 tahun
 • Periode sejarah: 885-795 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Jaubar, Damaskus
 • Wafat: Palestina
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel

21. Nabi Yunus AS

 • Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa AS)
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yaqub AS ⇒ Yusuf AS ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus AS
 • Usia: 70 tahun
 • Periode sejarah: 820-750 Sebelum Masehi
 • Tempat diutus: Ninawa, Irak
 • Wafat: Ninawa, Irak
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak

22. Nabi Zakariya AS

 • Nama: Zakariya bin Dan
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud AS ⇒ Sulaiman AS ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya AS
 • Usia: 122 tahun
 • Periode sejarah: 91 Sebelum Masehi - 31 Masehi
 • Tempat diutus: Palestina
 • Jumlah keturunan: 1 anak.
 • Wafat: Halab (Aleppo).
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel

23. Nabi Yahya AS

 • Nama: Yahya bin Zakariya
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud AS ⇒ Sulaiman AS ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya AS ⇒ Yahya AS
 • Usia: 32 tahun
 • Periode sejarah: 1 Sebelum Masehi - 31 Masehi
 • Tempat diutus: Palestina
 • Wafat: Damaskus
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel

24. Nabi Isa AS

 • Nama: Isa bin Maryam binti Imran. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa AS)
 • Garis Keturunan: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ishaq AS ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud AS ⇒ Sulaiman AS ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa AS
 • Usia: 33 tahun di bumi
 • Periode sejarah: 1 Sebelum Masehi - 32 Masehi
 • Tempat diutus: Palestina
 • Wafat: Diangkat Allah ke langit
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel

25. Nabi Muhammad SAW

 • Nama: Muhammad bin Abdullah
 • Garis Keturunan Ayah: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ismail AS ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad SAW
 • Garis Keturunan Ibu: Adam AS ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris AS ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh AS ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim AS ⇒ Ismail AS ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad SAW
 • Usia: 62 tahun
 • Periode sejarah: 570-632 Masehi
 • Tempat diutus: Makkah
 • Jumlah keturunan: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum, dan Fatimah az-Zahra
 • Wafat: Madinah
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arab
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
kisah nabi25 nabicerita islami

Berita Lainnya

Berita

Terbaru