Malangtimes

Doa Memohon Keselamatan dan Perlindungan di Dunia dan Akhirat

Jan 05, 2022 08:29
Ilustrasi (Foto: VideoHive)
Ilustrasi (Foto: VideoHive)

JATIMTIMES - Menginginkan keselamatan dan perlindungan di dunia dan di akhirat bisa didapatkan dengan berdoa memohon kepada Allah SWT. Doa merupakan ikhtiar yang wajib dilakukan bagi umat Islam. Selain salah satu ikhtiar, berdoa merupakan momen seorang hamba berkomunikasi dengan penciptanya.

Untuk meminta keselamatan dan perlindungan kepada Allah SWT, ada beberapa bacaan yang bisa diamalkan.

Doa Memohon Keselamatan di Dunia dan Akhirat

Keselamatan di dunia dan akhirat meliputi banyak hal. Mulai dari kesehatan, ilmu pengetahuan, dan rezeki yang berkah. Sedangkan untuk keselamatan akhirat meliputi dimudahkan saat sakaratul maut dan dijauhkan dari siksa api neraka. 

Berikut bacaan doa memohon keselamatan di dunia dan akhirat:

"Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan 'indal mauti wa maghfirotan ba'dal mauti, allahummaa hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar."

Artinya:

"Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahman di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."

 

Doa memohon keselamatan Nabi Luth

:Robbi najjinii wa ahlii mimmaa ya'maluun."

Artinya:

"Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan."

 

Doa memohon keselamatan dari tipu daya

"Robbanaa laa taj'alnaa fitnatal lil qoumidh dhoolimiin wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin."

Artinya:

"Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir."

Doa memohon keselamatan ringkas

"Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarokta dzal jalaali wal ikroom."

Artinya:

"Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Dari keselamatan. Maha Suci Allah, Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan."

Doa memohon keselamatan dari kezaliman

"Robbi najjinii minal qoumidh dholimiin."

Artinya:

"Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Doa memohon perlindungan dari marabahaya

Doa memohon perlindungan dari setan

"Allahumma inni a'dzubika minasy syaithoni min hamazihi wa nafkhihi wa naftsihi."

Artinya:

"Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari setan, dari kesombongannya, tiupannya dan hembusannya."

Doa memohon perlindungan dari musibah

"Rabbi a'udzubika min hamazatisy syayathini wa a'udzubika rabbi ay yahdlurun."

Artinya:

"Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau yang Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Doa memohon perlindungan dari penyakit

"Bismillahil ladzi la yadlurru ma'asmihi syai'un fil ardli wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim."

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama-Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui."

Doa memohon perlindungan dari tipu muslihat

"La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa 'ala kulli syai'in qodir."

Artinya:

"Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kekuasaan dan milik-Nya lah segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Atasnya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Doa memohon perlindungan dengan keteguhan iman

"Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hablana mil ladunka rahmah innaka antal wahhab."

Artinya,

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kalbu kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulan Maha Pemberi."

Doa memohon perlindungan dari harta haram

"Allahummakfini bikhalalika 'an kharamika wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka."

Artinya:

"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru